Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Εργαστηριακό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΓΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

0

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

3

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

0

Εργαστήριο

5

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

5

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Να καταστούν οι σπουδαστές ικανοί να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρολογικά σύμβολα.

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες.

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο, Γραμμογραφία (τύποι γραμμών-χαρτί σχεδίασης
- πάχη γραμμών - κλίμακες - γράμματα - αριθμοί.

Γενικά περί ηλεκτρολογικού σχεδίου, Ηλεκτρολογικά σύμβολα.

Συνδεσμολογία απλού διακόπτη, Συνδεσμολογία Κομμιτατέρ.

Συνδεσμολογία λαμπάς φθορισμού, Συνδεσμολογία φωτισμού κλιμακοστασίου
με αυτόματο διακόπτη.

Συνδεσμολογία μονοφασικού πίνακα έξι γραμμών.

Απλή ηλεκτρική εγκατάσταση μονοκατοικίας με ηλεκτρονική σχεδίαση
(
Autocad ή Autofine).

Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονοκατοικίας με ηλεκτρονική σχεδίαση
(
Autocad ή Autofine)

Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονοκατοικίας με ηλεκτρονική σχεδίαση
(
Autocad ή Autofine).

Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονοκατοικίας με ηλεκτρονική σχεδίαση,
τεχνική περιγραφή, μονογραμμικό πινάκων. (
Autofine και adapt).

10η

Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση μονοκατοικίας με ηλεκτρονική σχεδίαση,
τεχνική περιγραφή, μονογραμμικό πινάκων. (
Autofine και adapt ).

11η

Τρόπος συμπλήρωσης τυποποιημένου εντύπου της ΔΕΗ για παροχή
ρεύματος, Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (
Word, Autocad).

12η

Τρόπος συμπλήρωσης τυποποιημένου εντύπου της ΔΕΗ για επανασύνδεση
παροχής ρεύματος (
Word, Autocad).

13η

Ηλεκτρολογικό σχέδιο εναρμονισμένο με τον ΚΕΝΑΚ – διατάξεις ΚΕΝΑΚ που
αφορούν τον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό κτηρίων   (4
M KENAK).

 

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των εργαστηριακών μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να μπορούν να διαβιβάσουν και να κατανοήσουν ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων με σχεδιαστικό Λογισμικό CAD.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», ΚΑΦΦΕΣ ΒΑΪΟΣ
  2. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΧΕΔΙΟ» , ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΤΗΣ, ΕΚΔ. ΙΩΝ
  3. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣΧΕΔΙΟ, Β’ ΜΕΡΟΣ» , ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΤΗΣ, ΕΚΔ. ΙΩΝ