Μαθήματα, Αντικείμενο εργασίας: Ηλεκτρονικά ΙΙ, Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές κατασκευές, Ηλεκτρολογία Οχημάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2410 684 551, 2410 684 328