Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

2

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

2

Εργαστήριο

2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

4

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Η παροχή θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων στον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών και διατάξεων. Η κατανόηση της σχεδίασης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων των συσκευών και ο εντοπισμός πιθανών βλαβών.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες, Συστήματα αυτοκινήτου, Επαγωγική θέρμανση, Υπέρυθρη θέρμανση, Αντλίες Θερμότητας, Ηλεκτρική κουζίνα, Μικροκύματα, Πυρασφάλεια.

Παρακάτω ακολουθεί ένα ποιο αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Επαγωγικοί ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

2η

Ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος με συλλέκτη

3η

Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου

4η

Σύστημα εκκίνησης αυτοκινήτου

5η

Συστήματα ανάφλεξης

6η

Ηλεκτρικοί καταναλωτές αυτοκινήτου

7η

Επαγωγική Θέρμανση – Υπέρυθρη θέρμανση

8η

Αντλίες Θερμότητας

9η

Ηλεκτρική κουζίνα

10η

Μικροκύματα – Φούρνος Μικροκυμάτων

11η

Πυροπροστασία – Ανιχνευτές – Σειρήνες – Καταιονητήρες - Αναγγελτήρες

12η

Παθητική Πυρασφάλεια

13η

Ενεργητική Πυρασφάλεια

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις για την κατανόηση της λειτουργίας - της ανίχνευσης βλαβών και επισκευής των ηλεκτρικών συσκευών καθώς και ασκήσεις ηλεκτρικών κυκλωμάτων του αυτοκινήτου.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Διατάξεις ελέγχου και λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών

2η

Επαγωγικοί ασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

3η

Μονοφασικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος με συλλέκτη, Κινητήρες συνεχούς ρεύματος

4η

Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου

5η

Σύστημα εκκίνησης αυτοκινήτου

6η

Συστήματα ανάφλεξης

7η

Ηλεκτρικοί καταναλωτές αυτοκινήτου – Φωτισμός αυτοκινήτου

8η

Ηλεκτρικά παράθυρα - Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές αυτοκινήτου

9η

Ηλεκτρικά ψυγεία - Κλιματιστικά

10η

Ηλεκτρικά πλυντήρια

11η

Ηλεκτρική κουζίνα

12η

Φούρνος μικροκυμάτων

13η

Σύστημα Συναγερμού και Πυρανίχνευσης

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν τα κυκλώματα των ηλεκτρικών συσκευών να τα σχεδιάζουν καθώς και να εντοπίζουν, να επισκευάζουν τυχόν βλάβες

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Β. Ζιακούλης. «Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών».
  2. Σ. Τούλογλου . «Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές»
  3. Φ. Δημόπουλου. «Φωτοτεχνία Ηλεκτρικές συσκευές»
  4. Φ. Δημόπουλου. «Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου»
  5. Φ. Δημόπουλου. «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τόμος Β’»