Κωδικός Μαθήματος

 

Τύπος Μαθήματος

Μικτό - Υποχρεωτικό

Κατηγορία Μαθήματος

ΜΕΥ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Θεωρία

3

Ασκήσεις Πράξης

0

Εργαστήριο

2

Πιστωτικές Μονάδες

Θεωρία

3

Εργαστήριο

3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ

6

 

Στόχος / Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις μελέτες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ξεκινώντας με τις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εσωτερικού χώρου.

Περιγραφή μαθήματος - Θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Αγωγοί Ε.Η.Ε., ομάδες αγωγών, τύποι καλωδίων και ονομασίες τους, σωληνώσεις, ασφάλειες, διακόπτες, πίνακες.

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Αγωγοί Ε.Η.Ε., ομάδες αγωγών, τύποι καλωδίων και ονομασίες τους

2η

Ασφάλειες, επιλογή ασφαλειών.

3η

Διακόπτες, ασφαλειοδιακόπτες, διακόπτες ισχύος

4η

Ειδικό διακοπτικό υλικό με αισθητήρες (θερμοστάτες, υδροστάτες, αεροστάτες, πρεσσοστάτες, διακόπτες ροής νερού, διακόπτες ροής αέρα κτλ).

5η

Πίνακες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

6η

Γειώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θεμελιακές γειώσεις, μέσα προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα, διακόπτης διαφυγής έντασης.

7η

Αρχές μελέτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης με βάση την Τ.Ο. του Τ.Ε.Ε.

8η

Υποδειγματική μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης μονοκατοικίας.

9η

Υποδειγματική μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης διαμερίσματος.

10η

Υποδειγματική μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης πολυκατοικίας.

11η

Υποδειγματική μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου γραφείων.

12η

Εισαγωγή σε μελέτες εγκαταστάσεων κίνησης.

13η

Εισαγωγή σε μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης βιοτεχνίας.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να εκπονούν μία πλήρη και ολοκληρωμένη μελέτη οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης, μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης πολυκατοικίας καθώς και μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης βιοτεχνικών χώρων.

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Ακολουθεί αναλυτικό περίγραμμα του εργαστηρίου κατανεμημένο σε δεκατρείς εκπαιδευτικές εβδομάδες :

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Εβδομάδα

Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

1η

Σύνδεση κυκλωμάτων φωτισμού στους θαλάμους του εργαστηρίου (απλός

διακόπτης και πρίζα-αλερετουρ και πρίζα-απορροφητήρας)

2η

Σύνδεση κυκλωμάτων φωτισμού στους θαλάμους του εργαστηρίου(κομμιτατέρ-

αλλερετούρ-ενδιάμεσο).

3η

Σύνδεση του γενικού πίνακα φωτισμού(γραμμή κουζίνας-θερμοσίφωνα-πλυντηριου).

4η

Σύνδεση λαμπτήρων φθορισμού.

5η

Σύνδεση κυκλώματος φωτισμού ασφαλείας   -ηλεκτρικά κουδούνια.

6η

Σύνδεση κυκλωμάτων αυτόματου κλιμακοστασίου(υδραργυρικός- ηλεκτρονικός).

7η

Σύνδεση του συστήματος θυροτηλεόρασης-ηλεκτρική κλειδαριά.

8η

Σύνδεση του συστήματος θυροτηλεφώνου.

Σύνδεση του συστήματος λήψεως σημάτων.

9η

Σύνδεση ηλεκτρικού κυκλώματος λεβητοστασίου.

10η

Υπολογισμός γραμμής φωτισμού οικίας με χρήση λογισμικού πακέτου

11η

Υπολογισμός γραμμής ηλεκτρικής κουζίνας - πλυντηρίου - θερμοσίφωνα με χρήση λογισμικού πακέτου.

12η

Υπολογισμός πίνακα φωτισμού ηλεκτρικής εγκατάστασης   με χρήση λογισμικού πακέτου.

13η

Μελέτη- Υπολογισμός ηλεκτρικής εγκατάστασης με χρήση λογισμικού πακέτου.

 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη δομή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τη συμπεριφορά αυτών σε λειτουργία καθώς και τις συνθήκες ελέγχου.

Προσόντα και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος : Κατάλληλη εκπαιδευτική, ερευνητική, επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Ποιότητας Ηλεκτρικής Ισχύος.

Διδακτικά βοηθήματα

  1. Δημόπουλος Ι. Φίλιππος: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Τόμος Ι & ΙΙ
  2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών μέσης και χαμηλής τάσης, Π. Ντοκόπουλος
  3. Μελέτες βιομ. Εγκαταστάσεων, Κρανά-Δασκαλόπουλου
  4. Τουλόγλου Στέφανος: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
  5. Ζιακούλης Β. Σημειώσεις Εργαστηριακών ασκήσεων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι